AVRASYA ENERJİ

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İÇİN TEK ADRES

Sektörel Haberler

 Ana Sayfa / Sektörel Haberler

Proje Bazlı Yatırıma 14 Destek

Hükümet, proje bazlı yüksek katma değerli yatırımlara destek verecek. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, Türkiye'nin kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımlar 14 koldan desteklenecek. Ekonomi Bakanlığı belirlediği yatırımlar için firmaları davet edecek ya da duyuruyla çağrıda bulunacak. En az 100 milyon dolar ve üstü projeler bu kapsama girecek. Uygun bulunan projeler Bakanlar Kurulu'na sunulacak.

Protokol imzalanacak

Bu projelere, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi veya istisnası, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, faiz veya hibe desteği, sermaye katkısı, enerji desteği, kamu alım garantisi, yatırım yeri tahsisi, altyapı desteği, kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tescillerle diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi gibi teşvik uygulanacak. Faiz desteği uygulamasında banka, vade tarihlerinde Bakanlığa bildirilecek faiz tutarlarının doğruluğundan ve kredinin yatırım için kullandırılmasından sorumlu olacak. Faiz desteği uygulaması, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve aracı kurumlar arasında yürürlükte bulunan protokol ve imzalanacak ek protokol çerçevesinde yürütülecek. Enerji desteğiyle ilgili olarak işletmelerin enerji giderinin hesaplanmasında, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri ve KDV hariç enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş fatura değerleri dikkate alınacak.

Süresinde tamamlanmazsa teşvik geri alınacak

Verilen sürede tamamlanmayan projelerde sorumluluk yatırımcılarda olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin kurumlar vergisi ile gelir vergisi stopajı teşviki nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faiziyle diğer desteklerle birlikte geri alınacak. Sabah

Copyright © 2014 Avrasya Enerji