AVRASYA ENERJİ

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İÇİN TEK ADRES

Sektörel Haberler

 Ana Sayfa / Sektörel Haberler

Demir Madencilik, Çatalağzı Termik Santrali İhalesinden Çekildiğini Açıkladı

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) ile Rekabet Kurulu’nun, verdikleri teklifi kabul ederek, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra sürecin başladığı anlatılan yazılı açıklamada;

“Çatalağzı Termik Elektrik Santrali’nin özelleştirilmesi ihalesine katılarak en yüksek teklifi sunduğumuz, EPDK ve Rekabet Kurumu görüşlerini takiben Özelleştirme Yüksek Kurulu onay aşamasının da tamamlandığı kamuoyunun malumudur. Kararın Resmi Gazetede yayınlanmasıyla yasal sürecin başladığı ve Ek geçici teminatı 25.08.2014 Tarihine kadar teslim edilmesi gerektiği Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca tarafımıza bildirilmiştir. Soma’da meydana gelen maden kazasından sonra gündeme gelen ve TBMM’de görüşülerek yürürlüğe girmiş olan torba yasanın Kömür Madenciliği sektörünü temelden etkileyecek düzenlemeler içerdiği malumunuzdur. Zonguldak havzasında madencilik faaliyetleri tamamen kapalı ocaklarda yürütülmektedir ve yeni düzenlemelerin bu tarz üretim yapan işletmelere ton başına 23,00 doları ek maliyet getirdiği ortadadır. Bu ek maliyetlerin karşılanabilmesi için Hükümetçe bir çalışma yapılacağı ifade edilse de, bunun hangi mekanizmayla yürütüleceği netleşmemiş ve yasal düzenlemede yer almamıştır. Oluşan yeni koşullarda tüm yatırımcılar ve finansörler nezdinde; Zonguldak Havzası kömürünü kullanmak üzere dizayn edilmiş olan ÇATES’in fizibilitesi ve cazibesi tartışılır haline gelmiştir. Havzanın en büyük özel sektör kömür üreticisi sıfatıyla yürütmekte olduğumuz finansman ve ortaklık görüşmelerinin olumlu seyrinde çekinceler oluşmuştur. Zonguldak havzasında kömür üretiminde oluşacak maliyet artışını telafi ederek, faaliyetlerin devamını mümkün kılacak ekonomik destek programının kesinleşmesi ÇATES’in fizibilitesi için ön koşullar haline gelmiştir. Ayrıca ÇATES içindeki bazı gurupların, yürümekte olan iyileştirme çalışmalarını aksatarak ve arızalara sebebiyet vererek süreci sabote etmekte olduğu da bilinmektedir. Teklif aşamasından sonra oluşan bu olağan dışı koşullar sebebiyle; Ek geçici teminatın teslimi için tarafımıza ilave süre verilmesi talebimize İdare’ce olumsuz yanıt verilmesi üzerine, telafisi güç maddi kayıplara uğramamak amacıyla Ek geçici teminatı yatırmayarak süreçten çekildiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Geçici teminatımızın irat kaydedilmesiyle oluşan kaybın, şirketimizce karşılanabilecek düzeyde olduğunu ve olağan faaliyetlerimizin devamında aksaklık oluşmayacağının bilinmesini isteriz. Bazı varlıklarımızın satışıyla ilgili yapılan yayınlar tamamen spekülasyondan ibarettir. Ayrıca Kamu İhalelerine katılmaktan men edilmemiz gibi bir durum da söz konusu değildir. Sadece şirketimiz açısından değil, sektörümüz ve Kentimiz açısından sıkıntılı bir süreçten geçmekte olduğumuz ortadadır. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde yürütülmekte olan temaslar neticesinde, TBMM’de yapılacak düzenlemeyle sektörün üretime devam edebileceği koşulların sağlanacağı kanaatini taşımaktayız. Kentimizin ortak menfaatleri doğrultusunda; siyasetçilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek örgütlerimiz ve yerel basınımızla birlik beraberlik içinde hareket etmemizin sorunları aşma yolunda katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.” denildi.

Kaynak: Enerji Enstitüsü

Copyright © 2014 Avrasya Enerji