AVRASYA ENERJİ

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İÇİN TEK ADRES

Sektörel Haberler

 Ana Sayfa / Sektörel Haberler

1000 MW’lık Konya Karapınar Güneş Enerjisi İhalesine İkinci Erteleme

15 Aralık 2016’da yapılması planlanan YEKA ihalesi daha önce de ertelenmiş ve yarışmanın 21 Şubat’ta yapılacağı belirtilmişti.

Karapınar’a kurulacak güneş enerjisi santrali 1000 megavat olacak. Üretim tesisi, iletim hatları ve diğer yan harcamalarla beraber toplam 1,5 milyar doların üzerinde bir yatırım miktarına ulaşacağı hesaplanıyor. İhale, belirlenen tavan fiyat üzerinde açık eksiltme usulüyle yarışma şeklinde düzenlenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI
İdarenin;

Adı: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Adresi: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, No:166, 06520 Çankaya/ANKARA
Telefon Numarası: 0 312 – 295 51 10
Faks Numarası: 0 312 – 295 50 05
Yarışma Konusu: Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım Hakkı Yarışması
Yarışma Yeri: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete
20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yarışma ilanının 2. maddesinin (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

2 – Yarışma Bilgileri

f) Başvuru yeri, tarihi ve saati
Başvurular, 14/03/2017 tarihi saat 12:00’ye kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 14:00’de başlanarak detay incelemeye geçilecektir.
g) Yarışma yeri, tarihi ve saati

Yarışma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde 20/03/2017 tarihinde, saat 14:00’de mali teklif zarflarının açılması ve Yönetmeliğe uygun olarak açık eksiltmeye geçilmesi suretiyle yapılacaktır.
Enerji Enstitüsü

Copyright © 2014 Avrasya Enerji