AVRASYA ENERJİ

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İÇİN TEK ADRES

Sektörel Haberler

 Ana Sayfa / Sektörel Haberler

ODTÜ Kıbrıs 12. Akademik Yılına Başladı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun 12. Akademik Yıl açılışı, Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, KKTC Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç ve KKTC Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın katıldığı bir törenle gerçekleştirildi. 2016-2017 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde ayrıca, bu yıl rekor katılımla beşincisi düzenlenen “Yılın Yeşil Beyni Yarışması”nın ödülleri de sahiplerini buldu.

Açılış töreninde bir konuşma yapan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal; üniversiteleri ODTÜ’nün, kampusları aracılığıyla, Kuzey Kıbrıs’ta 11 akademik yılı geride bıraktığını ve kuruluş, olgunlaşma süreci sayabilecek bu 11 yıl içinde;ODTÜ’nün eğitim kalitesini, yüksek standartlarını, nitelikli insan gücünü ve fiziki alt yapıyı kurma, süreç ve geleneklerini kökleştirme çalışmalarının başarıyla tamamlandığını vurguladı.

ODTÜ ile KKTC Arasında AR-GE Köprüsü

Görevi devraldığı bu kısa süre içerisinde akademik ve idari süreçleri ve geçen yıllarda yapılan yoğun çalışmaları değerlendirdiğinde, bir ODTÜ’lü olarak gurur duyduğunu ifade eden Baykal, sözlerine şöyle devam etti: “Kampusumuzda geçmişte yapılan tüm bu özverili çalışmaları saygıyla anıyor ve içtenlikle takdir ediyorum. Bu günlere gelmemizde siz idari ve akademik personelimizin büyük katkıları oldu. Büyük azim, fedakârlık ve titizlikle geçen 11 yıl içerisinde yoğun emek veren kampus eski rektörlerimiz, Prof. Dr. Sn. Ahmet Acar ve Prof. Dr. Sn. Turgut Tümer ile rektör vekilimiz Prof. Dr. Sn. Nebi Sümer ve tüm rektör yardımcı ve danışmanlarımız ile idari akademik tüm çalışanlarımıza, sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bugün geldiğimiz noktada ise, Kampusumuzun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde öngörülen misyonunun tüm boyutlarına yoğunlaşmaya ve katkı sunmaya artık hazırız. Önümüzdeki süreçte, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin, özellikle araştırma geliştirme alanlarında sahip olduğu 60 yıllık deneyim ve birikimini KKTC’deki tüm paydaşların hizmetine sunması konusundaki köprü rolümüz daha da pekişecektir. AR-GE süreci dışında, ODTÜ Kıbrıs olarak, her zaman içinde yer aldığımız çevrenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı yapmayı hedefledik. Kampus içindeki tüm sosyal, kültürel ve akademik etkinliklerimiz öğrencilerimiz dışında, yöre halkıyla da paylaşıldı. Üniversitemiz başta Güzelyurt Belediyesi olmak üzere, tüm belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile etkinlikler kapsamında birlikte çalışmaktadır.Önümüzdeki günlerde de katkılarımız ve ortak çalışmalarımız artarak devam edecektir.”

Kapsayıcı Çeşitlilik ve Eşitlik, Çeşitlilik ve Haysiyet Yönergesi

Konuşmasının devamında, 2016-2017 Akademik Yılına 2910 öğrenci ile başladıklarını belirten Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü: “47 ülkeden gelen uluslararası öğrenci oranının artmasıyla birlikte daha da belirginleşen çok kültürlü öğrenci profilimizin bizlere çeşitli sorumluluklar yüklediğinin ve aynı zamanda da yeni fırsatlar sunduğunun farkındayız. Yakın tarihte benimsediğimiz Kültürel Çeşitlilik Beyanını esas alarak tüm öğrencilerimize, Kapsayıcı Çeşitlilik (inclusive diversity) bilincini yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Kampus bireyleri arasında, karşılıklı saygı çerçevesinde kültürel farklılıklara anlayışla yaklaşma ve bu farklılıklardan kazanımlar elde etme becerilerini geliştirme önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında olacaktır. Bu bağlamda öğretim elemanlarımızın üzerinde çalıştığı Eşitlik, Çeşitlilik ve Haysiyet yönergemizi Üniversitemiz Senatosu onayına sunarak, hayata geçireceğiz. Öğrencilerimize, bu çok kültürlü atmosferde yaşamanın, günümüzün global dünyasında ne kadar önemli ve yararlı olduğu gerçeğini anlatmayı sürdürecek, huzur ve barış atmosferinde, pozitif ve elbette zenginleştirici bir etkileşim içinde,çok kültürlü bir öğrenci profili hedefimiz olmaya devam edecektir.”

Sür-Mer, Güneş Enerji Santrali, Yeşil Kampus İnisiyatifi ve Yılın Yeşil Beyni Yarışması

ODTÜ’nün, insana, bilime ve topluma olduğu gibi doğaya karşı sorumluluklarına da her zaman sahip çıktığını ifade eden Baykal, bu alanda da öncü rol üstlendiklerini vurgulayarak; “Örneğin, “ağaç dikme” geleneğimiz ODTÜ kimliğimizin bir parçası haline gelmiştir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusumuz ise, kuruluşundan bu yana toplumsal sorumluluk çerçevesinde çevre ve enerji duyarlılığı konusuna özel bir önem vermiştir. Bu bağlamda Kampusumuzda güneş enerjisi santrali Şubat ayında devreye girmiş ve o tarihten bu yana da yaklaşık 1130 MWh enerji üretilmiştir. Bu miktar da, Kampusumuzun enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Sürdürülebilir Araştırmalar Merkezimiz (SürMer) kuruluş aşamasındadır. Bu merkez sürdürülebilirlik alanındaki tüm araştırma faaliyetlerimiz ile Yeşil Kampus İnisiyatifi çalışmalarımızı bütünleştirip tek çatı altında toplayacak ve KKTC’deki tüm paydaşlara açık olacaktır. 2017 yılında faaliyete geçmesini beklediğimiz merkezimiz, bölgedeki 21. Yüzyıl Sürdürülebilirlik Araştırmalarına yön verirken; KKTC’de ve Türkiye’de yeni oluşmakta olan sürdürülebilirlikle ilgili politikalara, projelere ve farkındalık çalışmalarına da uzun vadede teknik destek sunacaktır. Bu bağlamda, SürMer’in kısa sürede uluslararası bilimsel tanınırlık elde edip, KKTC ve Türkiye’nin kalkınmasında önemli rol oynayacağını ümit ediyoruz. Bu konuda farkındalığı artırmak ve özellikle genç neslin konuyla ilgili bilincini geliştirmek amacıyla, bu yıl beşincisini düzenlediğimiz ve bu akşam ödüllerini takdim edeceğimiz “Yılın Yeşil Beyni” uluslararası proje yarışması da çok önemli bir işleve sahip.” dedi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ise, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini kınayarak başladığı konuşmasına, şöyle devam etti: “Hem bu süreçte yaşamını kaybeden vatandaşlarımızı hem de yıllardır toplumsal barışımızı ve demokratik düzenimizi bozmaya yönelik şiddet ve terör olaylarında şehit olan güvenlik güçlerimizi, saygı, minnet ve rahmetle andığımızı belirtmek istiyorum. Yaşadığımız süreç göstermiştir ki, kuruluş ilkelerimize bağlı bir şekilde Atatürk İlke ve Devrimlerine, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti kurallarına uygun, yansız, liyakat sistemini göz ardı etmeden, din ve vicdan özgürlüğünün güvencesiyle oluşturulan toplum ve birey yaşamı; ulus egemenliğinin hiçbir surette, hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılmadığı, kuvvetler ayrımının gözetildiği güçlü bir devlet yaşamının da güvencesidir. Biliyoruz ki, toplumsal barışı ve demokratik düzeni bozmaya yönelik bu tür şiddet ve terör olayları, insanlığın karşı karşıya bulunduğu en önemli ve tehlikeli sorun olmanın yanında; ekonomik, sosyal, teknolojik ve kültürel gelişmelerin önündeki en büyük engeldir. Bizlerin, üniversiteler olarak, ülkemizde ve dünyada yaşanan süreçlere kayıtsız kalması olanaksızdır. Üniversiteler eğitim ve araştırma çalışmalarının yanında; ekonomik ve toplumsal süreçlere yönelik bilimsel düşünceler üretmeli ve toplumu oluşturan değerlere sahip çıkarak, demokrasinin evrensel ilkelerinin topluma yayılmasında öncü rol almalıdır. Bu, birlikte var olduğumuz toplumumuza karşı bir sorumluluğumuzdur ki; bu sorumluluk en az, günümüzün ve geleceğin gerektirdiği yüksek bilgi ile donatılmış bireyler yetiştirmemiz kadar anlamlı ve değerlidir.”

Kök, konuşmasının devamında, ODTÜ’nün yürüttüğü AR-GE faaliyetleri, oluşturulmaya başlanan ODTÜ’nün Kurumsal Bağış Ofisi (Fundraising Office); Araştırma Parkı binası; Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ODTÜ Tasarım Fabrikası); Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEMM) ve ODTÜ Teknokent hakkında bilgiler vererek, sözlerini şöyle sürdürdü: “ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu kurulduğu ilk günden itibaren eğitim kalitesi ve topluma kazandırdığı 1.312 mezunuyla, eğitim ve öğretim alanında önemli bir noktaya ulaşmıştır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun tanınırlığının artması ve öğrencilerin daha bilinçli tercihleri sonucunda; hedeflediğimiz daha da nitelikte öğrenci sayılarına ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu bağlamda, hedefimiz düzenli olarak artan öğrenci sayısı ve yeni açılacak lisans ve lisansüstü programlarla, kaliteden ödün vermeden, eğitim alanındaki katkımızı daha da artırmaktır. Kuzey Kıbrıs Kampusu’muz, eğitim-öğretim ve araştırma alanlarındaki başarılarının yanı sıra, sosyal, kültürel, sanat ve spor etkinlikleriyle, Güzelyurt başta olmak üzere tüm bölgeye ekonomik ve sosyal açılardan da çok önemli değer yaratmaktadır. Öğrencilerimizin Güzelyurt bölgesinde düzenledikleri etkinlikler, Kampusun çevresi ile bağlarını her geçen gün daha da kuvvetlendirmektedir. Bunun güzel bir örneğini bugün ödüllerini vereceğimiz “Yılın Yeşil Beyni” yarışmasında görüyoruz.”

Yılın Yeşil Beyni 20016

Akademik Açılış Töreninde, ODTÜ Kıbrıs’ın, “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Programı” tarafından, bu yıl beşincisini düzenlenen, üniversite ve liselere öğrencilerine yönelik uluslararası proje yarışması “Yılın Yeşil Beyni 2016”ın şampiyonlarına ödülleri de verildi.

Copyright © 2014 Avrasya Enerji